RF-10
Rádio stanica pre komunikáciu na úrovni rota-čata

Stručný popis z manuálu: Rádiová stanica RF-10 je rotná prenosná vkv rádiová stanica, určená pre velenie na úrovni rota-čata. Prenáša a obsluhuje ju 1 muž.
Pôvod a varovanie: Táto rádiostanica bola používaná česko-slovenskou armádou, momentálne sa už nahradzuje modernejšou RF-13, ale pravdepodobne sa ešte stále čiastočne používa. Na začiatok chcem upozorniť, že táto rádiostanica nie je homologizovaná a frekvencie na ktorých vysiela nie sú prístupne bez licencie, preto ju požívajte len na na vlastné riziko. Podarilo sa mi zistiť, že najlepšie je ak budete vysielať na frekvenciách od 46 do 47 MHz, toto pásmo je označované ako mŕtve a používajú ho len niektoré firmy. V lese by ste aj tak s dlhou prútovou anténou nemali nikoho rušiť, ale aj tak stále dodržujte pravidlo - hovorte len ak je to potrebné, nehovorte Vaše mená, v prípade zachytenia nejakého cudzieho signálu zmeňte na vopred dohodnutú frekvenciu. Hlavne nevysielajte blízko vojenských útvarov. I keď nemajú na to potrebné merače a ani čas aby zisťovali Vašu polohu, zbytočne neriskujte - sú za to pekné pokuty.
Odkiaľ kúpiť: Je to paradoxné, ale zdá sa že armáda aj napriek zákazu tieto rádiostanice predáva. Najčastejšie ich potom niekto predáva na internete cez inzeráty, na Slovensku dosť málo, ale keď pohľadáte v českom internete určite nájdete veľa ľudí, ktorí predávajú RF-10. Dokonca som si raz pozeral katalóg vojenského výpredaja (slovenský vojenský útvar) a predávala sa tam aj RF-10. Tak mi to teraz nie je celkom jasné, prečo to armáda predáva aj keď ta frekvencia nie je povolená. Ale v budúcnosti asi toho už veľa nezachytíte, keďže moderné vysielačky majú kódované vysielanie.
Základná cena: Veľmi rôzna, záleží od stavu. Budem písať české ceny, lebo na Slovensku je ich dosť problém kúpiť. Použité rádiostanice v slušnom stave sa dajú zohnať za cca. 1000 Kč. Jeden človek v Česku predával úplne nové komplety RF-10 (ešte vo fólii) za 1500 Kč. To je cena za komplet, nižšie píšem ešte odporúčané príslušenstvo.
Čo obsahuje komplet RF-10:
1ks - rádiová stanica RF-10;
2ks - zdrojová skrinka (vrátane akumulátorov);
1ks - mikrotelefón;
1ks - dlhá prútová anténa 1,5m;
1ks - krátka prútová anténa 0,5m;
1ks - závesná anténa 3,3m s cievkou;
1ks - smerová dlhodrôtová anténa 30m s cievkou;
1ks - zavesovací povraz 20m dlhý s cievkou;
2ks - popruh;
1ks - priečny popruh;
1ks - brašňa rádiovej stanice;
1ks - brašňa zdroja;
1ks - záznamník;
1ks -
technický list;
1ks - návod k obsluhe;
1ks - zoznam predmetov v súprave;
1ks -
prepravný obal;
1ks - zámok s kľúčmi;
1ks -
sada záložných súčiastok;

      
RF-10 komplet v prenosnom obale.

Rádiová súprava spĺňa tieto takticko-technické údaje:
Kmitopočtové pásmo: 44,000 - 53,975 MHz
Odstup kanálov: 25 kHz. Celkovo je to 400 kanálov.
Druh rádiostanice: jednoduché simplexné vysielanie a príjmanie, kmitopočtová modulácia
Výkon vysielača: 1W
Nízkofrekvenčný výkon: (0,1 až 30) mW
Citlivosť prijímača: 0,5 µV
Dosahy*: - s dlhou prútovou anténou (1,5m) - 5 km
              - s krátkou prútovou anténou (0,5m) - 1 km
              - so závesnou anténou (3,3 m) - 10 km
              - so smerovou dlhodrôtovou anténou (30m) - 20 km
             ( priemerné hodnoty v stredne zvlnenom a stredne zalesnenom teréne )
             *v skutočnosti je tento dosah vyšší
Pracovná teplota: V rozsahu teplôt -35 °C až +60 °C.
                          V rozsahu teplôt -50 °C až +70°C je stanica prevádzky schopná so zníženými parametrami.
Napájanie: rádiová stanica sa napája z 5 ks NiCD 4 Ah akumulátorov o celkovom napätí 6 V.
Doba prevádzky: na jedno nabitie akumulátorov, pri pomeru príjem : vysielanie = 5 : 1, je 10 hod.
Hmotnosť prenosnej súpravy rst: asi 3 kg
Rozmery rst so zdrojom: 295 x 47 x 191 mm
Hmotnosť súpravy v prenosnom obale: 8,1 kg
Rozmery súpravy v prenosnom obale: 480 x 350 x 160 mm

 
Samotná RF-10 a RF-10 v brašni s celým príslušenstvom.

Panel rádiostanice: Ovládanie rst je veľmi jednoduché, celkovo sú na stanici 4 otočné spínače a 3 konektory.

1 - Konektor na prútové antény
2 - BNC konektor na závesnú a smerovú anténu (koaxiálny kábel)
3 - Prvý prepínač kmitopočtov (MHz)
4 - Druhý prepínač kmitopočtov (kHz)
5 - Tretí prepínač kmitopočtov (kHz)
6 - Priezory prepínačov kmitopočtov - pri prepnutí na režim (
) sa vysvietia.
7 - Indikácia stavu zdroja - ak svieti pri vysielaní, blíži sa k vybitiu. Ak svieti nepretržite treba zdroj vymeniť/nabiť.
8 - 19-pólový konektor pre mikrotelefón
9 - Kontrolná žiarovka, pri prepnutí na režim prevádzky (
) musí svietiť počas vysielania.
10 - bliká pri prevádzke (alebo svieti)
11 - Režim prevádzky:

 

Obmezdovač šumu

Hluk okolia Citlivosť mikrofónu Hlasitosť sluchátka Prevádzka Použitie

zapnutý malý veľká   vyrovnaná malá úsporný predná línia, rozviedka

zapnutý stredný normálna stredná úsporná normálne podmienky

zapnutý stredný až veľký normálna maximálna úsporná vo vozidlách a v hlučnom prostredí

vypnutý stredný až  veľký normálna

stredná, šum

trvalá obtiažne podmienky, hlučné prostredie

 N e p o u ž í v a j t e   p r e   p r e v á d z k u

slúži pre kontrolu vysielača, osvetlenie stupníc

 Rádiová stanica je vypnutá

Pre naviazanie spojenia je vhodné najprv použiť tzv. ,,prevádzku so šumom" () a až potom, ak je to možné, prepnúť na tzv. ,,úspornú prevádzku" (prerušovaný príjem).
V prvej polohe (
) je zapnutý tzv. ,,kompresný zosilňovač" modulačného zosilňovača, ktorý zaisťuje správnu moduláciu pri vysielaní. K plnému premodulovaniu stanice stačí tichý hovor, používa sa v noci alebo v blízkosti postavenia nepriateľa a pod. Ďalšie dve polohy prevádzkového spínača nastavujú hlasitosť pre hlučné prostredie. Kompresný zosilňovač je vypnutý. Používa sa v blízkosti prevádzky vozidiel a pod. K plnému premodulovaniu je potrebná zvýšená hlasitosť.
Zhrnutie: Ak chcete šepkať do mikrofónu, prepnite na prvú pozíciu (
) - v opačnom prípade nemusí stanica Váš hlas odoslať (premodulovať), môže ho považovať za hluk v pozadí.

Nosenie rádiostanice:

     
Rádiostanica v polohe ,,na prsiach" (obsluhovaná dôstojníkom)

   
Rádiostanica v polohe ,,na chrbte". Poloha záložného zdroja buď zvisle alebo vodorovne na opasku.


Pripevnenie brašne na opasok.

 

 Zdrojová skrinka (akumulátor, baterka): RF-10 je napájaná jednou zdrojovou skrinkou, ktorá je obsiahnutá v komplete (+ jedna náhradná). Zdrojová skrinka ma napätie 6V a 4000 mAh. Zvnútra sa táto skrinka skladá z 5 NICD akumulátorov (veľkosti klasickej D batérie). Zdrojová skrinka má taktiež 4A poistku, ktorá chráni pred prepoľovaním alebo proti zlému nabíjaniu. Zdrojová skrinka funguje v teplotách -50°C až 70°C. Pri veľkých mrazoch sa odporúča spojiť zdrojovú skrinku s RF-10 pomocou predĺžovacieho kábla (obsiahnutý v rozšírenom príslušenstve) a dať si ju pod oblečenie. NiCD akumulátory sú síce tepelne odolné ale časom sa sami vybíjajú, pri skladovaní po dobu 15 dní sa zníži kapacita o 25%. Aby k tomuto samovybíjaniu nedošlo tak sa používa tzv. konzervátor, prístroj ktorý udržiava 30 zdrojových skriniek stále nabitých pomocou konštantného prúdu (20-40 mA, tzv. konzervačný prúd). Na bok zdrojovej skrinky sa zapisuje každé nabitie (dátum a typ nabíjania, R- rýchle alebo N - normálne alebo K- konzervačné nabíjanie). Zdroj by sa mal dať nabiť po klesnutí na napätia na hodnotu 5V.


Zdrojová skrinka.

 

Skrinka D+E: V skutočnosti je to pevne zošrubovaná skrinka D a E. Skrinka D je nabíjačka na 6 zdrojových skríň naraz, ta je ale napájaná 24 V. Takže ešte existuje skrinka E, ktorá vyrába 24V z 220V a je napájaná z normálnej domácej zástrčky, okrem toho transformuje skrinka E aj 12V. Skrinka D nabíja zdrojové skrinky konšt. prúdom 450 mA, za 12 hodín sú úplne nabité.

 Skrinka A: Ďalšia možnosť ako nabíjať RF-10. Skrinka A je určená hlavne do auta, je napájaná 12V. Dokáže nabíjať jednu zdrojovú skriňu a okrem toho dokáže fungovať aj ako ,,trafo" pre RF-10, čiže môžete prevádzkovať RF-10 bez zdrojovej skrine. Okrem toho sa na ňu dajú napojiť poľné telefóny a reproduktor. Stanica RF-10 môže fungovať ako prepojovací bod medzi dvoma uzlami poľných telefónov. Presnejšie informácie zatiaľ o skrinke A nemám, lebo ju nevlastním.

Existuje ešte skrinka B, C a F. Tie sa ale veľmi ťažko zháňajú a nemám od nich ani fotku (okrem F). B je diaľkové ovládanie pre rádiostanicu, C je menič napätia 24-12V a F je stabilizátor napätia. Viac o nich neviem, ak niečo zistím tak to napíšem. Dokonca sa mi podarilo zistiť (vďaka Adalfovi), že pre RF-10 dokonca existoval zosilovač vysielacieho výkonu, ale bol vyrobený len vo veľmi malom množstve.


RF-10, nad RF-10 je skrinka F, pod RF-10 je skrinka A, naľavo je skrinka D a E, ktorá slúži ako trafo pre skrinku A. A ešte tam je reproduktor, ktorý je prepojený cez skrinku A. Za fotku ďakujem Adalfovi.

 Vybíjač: Ak nie je baterka pred nabitím úplne vybitá je vhodné použiť vybíjač a až potom baterku nabiť, baterka by sa mala znovu nabíjať až keď jej napätie klesne na približne 5V, inač môže dôjsť k zníženiu (aj trvalému) kapacity. Zatiaľ som videl dva rôzne vybíjače, jeden je akoby post-produkcia, vyzerá dosť moderne a funguje aj iným spôsobom. Pri tom novšom ide čisto len o vybíjačku so svetelnou diódou a výstupmi na merač napätia, vybíjač sa pri 5V nezastaví a vybíja až do úplného vybitia baterky - čo samozrejme je pre baterku zlé, preto treba stále kontrolovať na koľko V sa už baterka vybila. Tento nabíjač sa pripája na baterku priamo, nasunie sa na jej konektor. Potom existuje ešte starší (pôvodný) typ vybíjača. Ten sa pripája na baterku predlžovacím káblom, zatiaľ sa mi funkciu vybíjača nepodarilo presne preskúmať ale zdá sa, že tento vybíjač sa vypne automaticky pri určitom napätí.

 
Novší typ vybíjača.

 
Starší typ vybíjača.

 

 Rýchlonabíjačka: Nazývaná tiež ako poľná nabíjačka. Dokáže nabíjať 2 zdrojové skrinky naraz a nabije ich za 1 hodinu (prúd 3A). Takto sa baterky ale nemajú pravidelne nabíjať, pretože častým rýchlo-nabíjaním dochádza k zníženiu ich kapacity.


Rýchlonabíjačka (ospravedlňujem sa za nekvalitnú fotku)

 

Killian